Penn Spinfisher Fishing

Maximum Drag > 9-18.1kg

  • Original Penn Spinfisher V Ssv 3500-10500 Spinning Fishing Reel Body Full Metal
  • Original Penn Spinfisher V Ssv 3500-10500 Spinning Fishing Reel Body Full Metal
  • Original Penn Spinfisher V Ssv 3500-10500 Spinning Fishing Reel Body Full Metal
  • Original Penn Spinfisher Spinning Fishing Reel V Ssv 3500-6500 5+1bb Full Metal